Αρχική

Μια Ιστοεξερεύνηση για τον τόπο μας
με τίτλο:
«Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου»

Σχεδιασμένη :

WebQuest (Δίκτυο-αναζήτηση-περιπέτεια)

για μαθητές των μεγάλων τάξεων του δημοτικού
Μαθήματα: Ιστορία-Γεωγραφία