Διαδικασία

Χωριστείτε σε 4 ομάδες των 5 ατόμων με τη βοήθεια του δασκάλου. Κάθε ομάδα θα πάρει μια εργασία.

Ομάδα Γεωγράφων
1. Αναζητήστε κατάλληλους χάρτες και φωτογραφίες, ώστε να κατατοπίσετε πλήρως έναν ξένο για το πού βρίσκεται η Αρχαία Όλυνθος. 2. Περιγράψτε τη γεωγραφική θέση της περιοχής στο χάρτη της Χαλκιδικής και της Ελλάδας. 3. Διατυπώστε σύντομα την άποψή σας για το πώς η γεωγραφική θέση της περιοχής μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των κατοίκων, την ιστορία και την εξέλιξή τους.
Ομάδα Ιστορικών
1. Καταγράψτε την περιοχή της Ολύνθου για το ιδιαίτερο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον που έχει. 2. Αναζητήστε πληροφορίες για το Ν. Χαλκιδικής και καταγράψτε συνοπτικά τα ιστορικά του στοιχεία.
Ομάδα Αρχαιολόγων
1.Αναζητήστε και καταγράψτε πληροφορίες για τα κυριότερα μνημεία.2. Αναζητήστε πληροφορίες για προσωπικότητες που γεννήθηκαν κι έζησαν στην περιοχή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Ομάδα Αρχιτεκτόνων
1. Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τη ρυμοτομία της Αρχαίας Ολύνθου καθώς και την αρχιτεκτονική κατασκευή των σπιτιών.2. Τι είναι το ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα;

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πληροφορίες για τις εργασίες σας θα αντλήσετε από τις παρακάτω Διαδικτυακές πηγές 

Όλυνθος Χαλκιδικής – Βικιπαίδεια (07-01-14)

Video αφιέρωμα για την Αρχαία Όλυνθο (07-01-14)

Προσομοίωση κατοικίας της Αρχαίας Ολύνθου (07-01-14)

Φωτογραφικό υλικό από τις ανασκαφές της Αρχαίας Ολύνθου (07-01-14)

Το νόμισμα στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο (07-01-14)

Διατροφή στην αρχαία Ελλάδα (07-01-14)

Αρχαία Οικία  (07-01-14)

Λεξικό για τις άγνωστες λέξεις (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) (07-01-14)

Μηχανή αναζήτησης ιστορικών στοιχείων του Υπουργείου Πολιτισμού (07-01-14)

e-γεωγραφία για χάρτες (07-01-14)