Στόχοι

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου σας θα πραγματοποιήσετε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Όλυνθο. Καλείστε να βρείτε πληροφορίες για τον Αρχαιολογικό τόπο που θα επισκεφτείτε. Να εργαστείτε ως ερευνητές και να καταγράψετε τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη γεωγραφία, την ιστορία, την παράδοση, τη λαογραφία, τον πολιτισμό και όσα θεωρείτε ενδιαφέροντα για κάποιον που θέλει να γνωρίσει ή να επισκεφθεί τον Αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου. Θα εξερευνήσετε και θα δώσετε πληροφορίες σχετικά με:

  • τη γεωγραφική θέση της περιοχής,
  • την ιστορία και τα μνημεία,
  • την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα ήθη και τα έθιμα (με ιδιαίτερη έμφαση σε όσα επιβιώνουν ή και αναβιώνουν στις μέρες μας).

Σκεφτείτε την τάξη ως τυπογραφείο και παρουσιάστε τις εργασίες σας σε μορφή ιστορικού, λαογραφικού, πολιτιστικού χάρτη.

Καλή επιτυχία !