Αρχική

Μια Ιστοεξερεύνηση για τον τόπο μας
με τίτλο:
«Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου»

Σχεδιασμένη από τους:

WebQuest (Δίκτυο-αναζήτηση-περιπέτεια)
για μαθητές των μεγάλων τάξεων του δημοτικού
Μάθηματα: Ιστορία-Γεωγραφία