Στόχοι

Με τη μορφή που έχει το  Webquest  δίνεται η ευκαιρία  στους μαθητές να εγκαινιάσουν έναν νέο τρόπο εργασίας που συνδυάζει την καθοδηγούμενη ανακάλυψη με την αυτενεργό συμμετοχή στα πλαίσια ομαδικών δραστηριοτήτων. Οι μαθητές αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη τους απέναντι στην ομάδα αλλά και η ομάδα αντιλαμβανόμενη την ανάγκη στήριξης του πιο αδύνατου μαθητή από τα υπόλοιπα μέλη της, προχωρούν μαζί καταρτίζοντας σχέδια δράσης για την επίτευξη κοινών στόχων. Παράλληλα η σωστή περιγραφή και διατύπωση στο Webquest του πλαισίου των δραστηριοτήτων που καλούνται οι μαθητές να υλοποιήσουν, εξασφαλίζει υψηλή απεξάρτηση των μαθητικών ομάδων από τη δασκαλική καθοδήγηση, καθιστώντας το δάσκαλο συνεργάτη και συνοδοιπόρο του μαθητή στα μονοπάτια της γνώσης, της έρευνας, της ανακάλυψης.

Μέσα από την εργασία των μαθητών στα πλαίσια του Webquest καλλιεργούνται πολλαπλές δεξιότητες, όπως : χρήση του Η/Υ, αναζήτηση πληροφοριών μέσα σε ηλεκτρονικούς καταλόγους, ευελιξία στην επιλογή, τη χρήση και την εξάντληση των διαθέσιμων πηγών, αξιολόγηση των πηγών, επεξεργασία δεδομένων (ανάλυσης, σύνθεσης, μετασχηματισμού), γλωσσική διατύπωση κ.ά.

Βασική προαπαιτούμενη προϋπόθεση πριν την εμπλοκή των μαθητών  στη χρήση του Webquest είναι: καλή, σχετικά, χρήση των εργαλείων του Η/Υ: Internet Browsers και του κειμενογράφου.

Μέσω της ένταξης των μαθητών στο πλαίσιο εργασίας με την υποστήριξη του Webquest επιδιώκουμε να επιτύχουμε τους ακόλουθους στόχους:

Γνωστικοί στόχοι :

 1. Να μάθουν την ιστορία της πόλης της Ολύνθου.
 2. Να γνωρίσουν τη ρυμοτομία της καθώς και την αρχιτεκτονική κατασκευή των σπιτιών.
 3. Να διαβάσουν για τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων.
 4. Να μάθουν για τις οικονομικές τους συναλλαγές.
 5. Να επισκεφτούν εικονικά  τα ερείπια της αρχαίας πόλης , αλλά και τη σύγχρονη Όλυνθο (πού είναι σήμερα χτισμένη) και τις ασχολίες των κατοίκων της.

Στάσεις (συναισθηματικοί στόχοι)

 1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τόπο τους και να αντιληφθούν τη σχέση που συνδέει τη γεωγραφική θέση ενός τόπου με τον πολιτισμό, τις ασχολίες  και τον τρόπο ζωής των κατοίκων του.
 2. Να αγαπήσουν τον τόπο τους και να αισθάνονται υπερήφανοι για την ιστορία του.
 3. Να εκτιμήσουν την αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και να φροντίσουν έμπρακτα για την προβολή και τη διαφύλαξή της.
 4. Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα είδη των ιστορικών πηγών και να διακρίνουν την προέλευσή τους.
 5. Να αγαπήσουν την ομαδική εργασία και να γίνουν υπεύθυνα άτομα απέναντι στον εαυτό τους και τις απαιτήσεις της ομάδας.
 6. Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών τους.
 7. Να αγαπήσουν τους συμμαθητές τους και το σχολείο που τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν τόσο ευχάριστες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Δεξιότητες (ψυχοκινητικοί στόχοι)

 1. Να γνωρίσουν καλά οι μαθητές  την τεχνολογία της Πληροφορικής και να ασκηθούν στα βασικά εργαλεία της (π.χ. Επεξεργαστή Κειμένου), ώστε να είναι σε θέση να διαβάζουν και να γράφουν κείμενα καθώς και να επικοινωνούν ως πομποί και δέκτες μέσω Η/Υ.
 2. Να ασκηθούν στην αναζήτηση και αξιολόγηση της πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου.
 3. Να αποκτήσουν ικανότητες επεξεργασίας, αφαίρεσης, ανάλυσης, σύνθεσης κι αξιολόγησης των δεδομένων τους.
 4. Να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν η σαφήνεια και η ακρίβεια στην περιγραφή και να εξασκηθούν στην παραγωγή περιγραφικών κειμένων.
 5. Να μάθουν να οργανώνουν μεθοδικά και υπεύθυνα τη δουλειά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.