Με αυτό το μάθημα θα μπορέσετε να εξερευνήσετε τις διάφορες διαθέσιμες δυνατότητες του Moodle.
  • Στην παρουσίαση που ακολουθεί, περιγράφω τα βασικά χαρακτηριστικά της Ανοικτής, Εξ Αποστάσεως και Ηλεκτρονικής Μάθησης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζω βασικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλείων συγγραφής (authoring tools). Στο τέλος, γίνεται μία συνολική παρουσίαση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle καθώς και των εναλλακτικών τρόπων εκγατάστασής της.

Moodle Theme by NewSchool Learning