Το πρόγραμμα έχει στόχο την εκπαίδευση μαθητών και γονέων στη χρήση Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες.

Moodle Theme by NewSchool Learning