Παρουσίαση για την Ηλεκτρονική Μάθηση και το Moodle
(ΠΑΡ.MOOD)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες

Στην παρουσίαση που ακολουθεί, περιγράφω τα βασικά χαρακτηριστικά της Ανοικτής, Εξ Αποστάσεως και Ηλεκτρονικής Μάθησης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζω βασικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλείων συγγραφής (authoring tools). Στο τέλος, γίνεται μία συνολική παρουσίαση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle καθώς και των εναλλακτικών τρόπων εκγατάστασής της.


Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  

Moodle Theme by NewSchool Learning