Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 101
(ΕΡ101)


Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών

Παρακάτω θα βρείτε ασκήσεις πολλαπλών επιλογών που έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα hot potatoes και ανταποκρίνονται στην ύλη της πιστοποίησης.Δοκιμάστε τις γνώσεις σας!!!!!!!!!Moodle Theme by NewSchool Learning