Ώρες ενημέρωσης γονέων

  

Μπορείτε να επισκέπτεστε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για συζήτηση σχετικά με την πρόοδο των παιδιών σας τις παρακάτω μέρες και ώρες ή να κλείσετε τηλεφωνικώς

 

(2373091392) ένα ραντεβού μαζί τους, για να σας δεχτούν, σε ώρα που σας διευκολύνει. Παρακαλούμε να αποφεύγετε να ενημερώνεστε για τους μαθητές το πρωί, πριν την έναρξη των

 

μαθημάτων, ή στο σχόλασμα, εκτός αν πρόκειται για πολύ σύντομη συνομιλία.

 

Σημειώστε επίσης, ότι είναι χρήσιμο να ενημερώνεστε την προηγούμενη μέρα της ενημέρωσης ή νωρίς το πρωί, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα προγραμματισμένης ή απρόβλεπτης

 

απουσίας του εκπαιδευτικού.

 

 

1. Μπελογιάννη Κωνσταντίνα, Δασκάλα Α’ Τάξης                       πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, 13:15- 14:00 μ.μ.


2. Αγούλα Ελευθερία, Δασκάλα Β’ Τάξης                                    πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, 13:15 μ.μ.


3. Σίπτσης Βασίλειος, Δάσκαλος Γ’ Τάξης                                   πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, 12:30 μ.μ.


4. Χατζηγεωργίου Χρύσα, Δασκάλα Δ’ Τάξης                              πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, 13:15 μ.μ.


5. Μπαχαρόπουλος Βαγγέλης, Δάσκαλος Ε’ Τάξης                     πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, 11:45 - 12:25 π.μ.


6. Νικήτας Θεόδωρος, Δάσκαλος Στ’ Τάξης                                 πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα, 13:15 - 14:00 μ.μ.


7. Μπανιά Σοφία, Πληροφορικός                                                 πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, 13:15 - 14:00 μ.μ.


8. Ζαγοράς Θεοχάρης, Μουσικός                                                πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, 13:15 - 14:00 μ.μ.


9. Κουρνιάτη Στέλλα , Γερμανικών                                               πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα, 13:00 - 14:15 μ.μ.


10. Καρακώστα Όλγα, Γυμναστική                                               πρώτη Τρίτη κάθε μήνα,10:45 -11:30   π.μ.


11.  Παπαγιάννη Αθανασία, Αγγλικών                                          πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, 13:15 - 14:00 μ.μ.